Hjem

Opdateret d. 05-06-2019

Redigeret af Ejgil Prinds


3. juli 2019


Vattenfall ønsker at flytte havmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord så langt væk som muligt.


Der er sket en ny udvikling, jf. vedhæftede pressemeddelelse fra Vattenfall. (Se pressemeddelelse her)
Det betyder, at møllerne vil blive placeret så langt mod vest som koncessionsområdet tillader. I en lige række med lidt kortere afstand mellem de 21 møller. Det er ikke en tilfredsstillende løsning set med foreningens øjne, men udfordringen er, at Vattenfall skal holde sig inden for koncessionsområdet.

 
Kun en ny politisk aftale, vil kunne ændre på dette, og det sker næppe, med de vinde der blæser lige nu, men foreningen følger op og ser på de muligheder, der måtte opstå.
Så vidt vi har kunnet forstå de tekniske udfordringer, så vil de nordligste møller i Vesterhav Nord (ud for Langerhuse) blive flyttet noget længere ud, mens de sydligste i forvejen næsten har ramt koncessionsafgrænsningen mod vest. Så her vil de stadig være tæt på land.Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker


Hvis I vil se høringen og det tilhørende materiale, så kan det findes her (Find Energistyrelsens indkaldelse her)
Der kommer naturligvis bemærkninger fra foreningen.Yderligere dokumenterne til jeres orientering.

Vesterhav Nord vindmøllepark

 

På grund af klager over sagsbehandlingen af vindmøllepark Vesterhav Syd har Energiklagenævnet foranlediget at Vesterhav Syd projektet stoppes og forlangt et tillæg til den oprindelige VVM-redegørelse. Herefter skal der foretages fornyede høringer m.v. Det samme er gældende for Vesterhav Nord.

 

På den baggrund har en gruppe af personer taget initiativ til at starte foreningen STOP Vesterhav Nord. Vi vil her på siden løbende opdatere med nyheder omkring foreningen og møllerne.

 

Besøg i øvrigt STOP Vesterhav Nord på Facebook.

 

Se iøvrigt i højre kolonne sagen om nye kæmpe havvindmølleparker på Vesterhavet.

16. februar 2019

 

Omtale af dagens Stiftende Generalforsamling i foreningen Stop Vesterhav Nord hos TV MidtVest.
Og ja det var et overvældende fremmøde, som i den grad vidner om, at der er mange, der som os der startede foreningen, mener at grøn energi er godt, men de kystnære mølleparker skal ændres til rigtige havmølleparker langt ude på havet.


31. januar 2019

 

Lennart Qvist forsøger nu at få byrådets opbakning til en opfordring til Folketingets partier om at indlede forhandlinger med Vattenfall for at få flyttet de kystnære møller og ændret på opstillingsmønsteret.

Se også, Vesterhav Syd - Viceborgmesteren og æ Kjøwenhawnere AF: JENS BOLLERUP, CAND. MERC., HD, GEFLEVEJ 221, HVIDE SANDE 

30. januar 2019

 

Energistyrelsen under mistanke for urent trav i sag om havvindmøllepark i Lillebælt. Er det sket det samme i forbindelse med de kystnære møller på vesterhavet?

25. januar 2019

 

Lemvig kommune valgte at behandle svar til energiministeren angående ny havvindmøllepark på et udvalgsmøde, og ikke i byrådet. Det viser med hvor meget alvor Lemvig kommune betragter denne sag. I deres svar til energiministeren indgår ikke de kystnære møllers placering, og man accepterer en afstand på 20km til den ny havvindmøllepark på trods af at de bliver meget synlige. Sommerhusejere i Lemvig kommune bliver ikke taget alvorlig, på trods af at de alle betaler skat, og samtidig giver mulighed for hele turistindustrien i kommunen. Der bor ikke mange turister på Harboøre hotel.

24. januar 2019

 

Folkebladet Lemvig skriver om den ny forening, og fælles Nord/Syd læserbrev i Folkebladet Ringkøbing-Skjern.

22. januar 2019

 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling den 16 februar 2019.

 

Som det fremgår af punkt 3 på dagsordenen vil den midlertidige formand give en orientering om baggrunden for stiftelsen af foreningen samt foreningens mår og strategi. Herunder vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

 

Del gerne denne indkaldelse med alle i Jeres netværk, så vi bliver en slagkraftig forening.

 

Indmeldelse sker som bekendt ved at indsætte 100 kr. på konto: Reg.nr. 6620 konto nr.  3240709 og sende navn, adresse, e-mail til: larsfalsig@gmail.com

 

på foreningens vegne

Astrid Kaasgaard

Sekretær i den fungerende bestyrelse

 

21. januar 2019

 

Stop Vesterhav Nord har idag sammen med Vesterhav Syd og Sammenslutningen af sommerhusgrunderejerforeninger sendt vedhæftede til

 

Energiminister Lars Chr. Lilleholt

Energiudvalget

Borgmestrene i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro

Byrådet i Lemvig

Byrådet i Ringkøbing-Skjern

 

mvh 

Astrid Kaasgaard

fungerende sekretær 

20. januar 2019

 

Hermed høringsvar sendt til samtlige medlemmer af Lemvig Byråd fra bestyrelse i foreningen STOP Vesterhav Nord under etablering

 

med venlig hilsen

Astrid Kaasgaard

fungerende sekretær

17. januar 2019

 

Alle der har søgt værditab i forbindelse med Vesterhav Nord modtog denne besked fra Taksationsmyndighederne.

13. januar 2019

 

Stop Vesterhav Syd har sendt nedenstående forslag til Minister og Borgmestre.

 

Til

 

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune

Borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune

 

Planlagte havvindmølleparker i Vesterhavet

 

I forbindelse med afgørelsen fra Energiklagenævnet har vi set på mulighederne for, at udnytte den opstående situation til noget positivt.

Som der fremgår af bilaget, foreslår vi at samle vindmøllerne i to vindmølleparker i Vesterhavet. Vi er opmærksomme på, at hvis vort forslag gennemføres, skal der formentlig betales en erstatning til Vattenfall.

På plussiden slipper man for ca. 600 erstatningssager fra lodsejerne vedr. Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Man undgår de kystnære møller, som rigtig mange er enige om, er meget uheldig anbragt. Hertil kommer, at den danske stat får mulighed for, at indgå aftale om opførelsen af havmøller i de to foreslåede områder, uden statstilskud i lighed med, hvad der sker syd for grænsen, hvilket vil spare staten for nogle mia. kr. i statstilskud over en årrække.

Hvor der er en vilje er der en vej – lad fornuften råde.

Vi håber, at vort forslag vil indgå i overvejelserne om etableringen af vindmøllestrøm i Vesterhavet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen STOP Vesterhav SYD

Preben Greibe

Formand for bestyrelsen

21. december 2018

 

Der er netop sket det helt usædvanlige, at Energiklagenævnet har stoppet Vesterhav Syd og forlangt et tillæg til den oprindelige VVM redegørelse. Herefter skal der foretages fornyede høringer m.v. Det betyder, at man ikke kan gå i gang med Vesterhav Syd foreløbig - vi taler vel om mindst 1-2 år fra nu. Der skal herefter gives en ny etableringstilladelse. Og hvad mon de nye regler om afstand får for en ny VVM redegørelse.

Langerhuse


Geografisk ligger Langerhuse ca. 1 km. vest for Harboøre.


Og for de der lige skal have en hint om hvor vi er, så ligger Harboøre ved foden af Harboøre tange. På toppen af Harboøre tange ligger Thyborøn, og Thyborøn ligger ved indsejlingen fra Vesterhavet  til Limfjorden.


Breddegrad 56.6283579

Længdegrad 8.1560795


Langerhuse i tal

Antal huse 42

Antal huse anvendt som beboelse: 14

Antal huse anvendt som fritidsbolig: 28

Befolkningsantal fastboende: 23

Befolkningsantal i alt: Mange flere

Areal: 105.608m2

Afstand til Vesterhavet: 150m

Afstand til fjorden: 1kmNy kæmpe havvindmøllepark

 

28. januar 2019

Martin Risum Bøndergaard, som er politisk chef i vindmølleindustrien, skriver i et læserbrev i Folkebladet Holstebro Struer at møllerne kun kan ses 0 -3 dage om måneden. De øvrige dage er der ikke tilstrækkelig sigtbarheden.

Han har oplysningerne fra DMI, så derfor har jeg spurgt DMI om det også kan være rigtig. En ting er at måle sigtbarhed ved havniveau, et andet er at se møller der er oppe i 250 meter. Venter på svar.

 

 

 

 

Se Læserbrev af Jens Kirk

 

 

 

Se Lemvig kommunes svar til Energiministeren