Vindmøller

Herunder er lidt alternative overvejelser

Langerhuse.com

Langerhuse Grundejerforening har i forbindelse med VVM undersøgelsen fremsendt indsigelse som er vist gerunder.

Derforuden er Lanherhuse medunderskriver af et åbent brev til Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalg


Indsigelse


Åbent brev

Vildledende illustrationer


Du har sikkert været et spændende sted på ferie, og her oplevet en fabelagtig udsigt som du absolut skal forevige med et foto. Du kommer hjem og skal vise billedet af denne fabelagtige udsigt til dine bekendte, men det viser sig at billedet virker flad og gengiver overhovedet ikke det du så.

Illustrationerne som Energistyrelsen rejser rundt med, og viser til borgere og politiker, virker på samme måde. Blot omvendt. Man kan ikke med et foto illustrere det visuelle indtryk af vindmøllerne som de vil tage sig ud i virkeligheden.

Dette trick bliver anvendt utallige gange af både offentlige og private aktører der ønsker at opføre bygninger eller industrielle anlæg, og dermed skjule de virkelige dimensioner.

At vildlede på den måde må karakteriseres som snyd og bedrag.

Få den rigtige illustration af møllerne.


Du kører ned af Hygum bakke.

Læg mærke til møllerne i Nissum Bredning bag Keminova.

Disse møller ser du i en afstand af ca. 8km.

For at få en fornemmelse af størrelsen af de planlagte kystnære møllers skal du,

  • trække møllerne i Nissum Bredning ind på halv afstand.
  • og derefter lad dem vokse til dobbelt størrelse.

Sådan vil de planlagte kystnære møller syne i Vesterhavet. Stort ikke,

Vattenfall har udgivet en folder hvor de visualiserer vindmøllerne set fra Langerhuse. En af visualiseringerne er vist herunder.

Billedet er sjovt nok taget af hvide møller med hvid skyet baggrund.

Dette billede er det samme som ovenfor, blot forstørret. Billedet viser vindmøller der er aldeles uskarpe og uden kontur.

Det er med billeder som disse Vattenfall prøver at sælge projektet

Læst i Jyllands Posten d. 3 august 2016


Ifølge finansordfører Jacob Jensen (V) handler det dog også om en mere generel modstand mod kystnære vindmøller.


- Vi vil beskytte vores kyster mod at have de her mange betonsøjler lige uden for, hvor vi normalt nyder udsigten, siger han.


Det argument giver Andreas Steenberg (R) dog ikke meget for.


- De her vindmøller kommer fire kilometer fra kysten. Så derfor ødelægger det ikke kysten, siger han.Redaktørens kommentar: Han har nok aldrig været på vestkysten, eller også har han ikke nydt havet men kigget en anden vej.

Kan vindmøller ved kysten skabe 6.200 job?


Regeringen vil skrotte vindmøller ved kysten, men det kan koste tusinder af job i de danske yderområder. Nogenlunde sådan lyder påstanden fra Socialdemokratiet. Men antallet af job er overdrevet, fortæller DR-programmet Detektor.


Regeringen vil skrotte kystnære vindmøller, men det kan koste tusinder af job i Danmarks udkant. Helt nøjagtige 6.200 job, lyder konklusionen i et notat, som Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udarbejdet. Flere partier har reageret på notatets beregninger, men overser tilsyneladende væsentlige detaljer i den beregning.


“Venstre vil hælde 6.200 arbejdspladser i provinsen ud med badevandet,” lød det i en kampagne på Facebook. Og partiets finansordfører Benny Engelbrecht fulgte trop på Twitter: “Som den forkælede prinsesse i eventyret siger Venstre “Duer ikke. Væk, du er grim” Og så røg 6.200 jobs ud med badevandet”.


Men det er overdrevet at påstå, at det vil koste 6.200 job i provinsen, hvis man ikke opfører vindmøllerne, viser et faktatjek, som Detektor bragte i programmet torsdag.


Også de Konservatives Brian Mikkelsen har fremhævet, at mange job vil gå tabt, hvis vindmøllerne ikke opføres.


“Vi er imod at skrotte de kystnære vindmøller. Først og fremmest fordi vi synes, at det er rigtigt at fortsætte den grønne omstilling, så vi bliver uafhængige af fossile brændstoffer. Og så giver det over 6000 arbejdspladser i udkantsområdet, hvor der mangler arbejdspladser,” siger han til Berlingske den 3. november i år.


Men de 6.200 job, som notatet når frem til, er ikke antallet af personer. Det er antallet af årsværk. I regeringens notat står der, at der er arbejde til 300 det første år og cirka 1.500, 2.400 og 2.000 i hvert af de følgende år, indtil anlægsarbejderne er slut. Og derefter vil der i øvrigt formodentlig kun være arbejde til et mindre antal personer til drift og vedligeholdelse.


Regeringen har dog ikke flertal for at droppe planerne, da både de Konservative og oppositionen er imod forslaget.


Redaktørens kommentarer.

Det er bekymrende at to toppolitiker kan fordreje faktum på en måde der er vist ovenfor. Det er meget utroværdig.

Der er stor forskel på antal arbejdspladser og antal årsværk.

Til sammenligning tager det 4000 årsværk at bygge en motorvej mellem Herning og Holstebro, og det tager ca. et årsværk at bygge et sommerhus.

Hvornår er natur natur


Ikke mange kvadratmeter af Danmark er oprindelig natur, men vi gør os ofte en illusion om at det er natur vi er omgivet af.

Mit kenskab til naturen langs Jyllands vestkyst findes hovedsagelig på strækningen langs Harboøre tange. Men er vestkysten egentlig uberørt natur, og hvor meget skal vi mennesker installerer af tekniske anlæg før naturen bliver unaturlig.

Ved at anvende en smule matematik kan man beregne summen af den indflydelse  industrielle anlæg har i  naturen før den ikke kan kaldes natur. Er summen lav kan natur kaldes natur, hvorimod hvis summen er høj, eksisterer naturen ikke mere.

Der findes i forvejen allerede et antal industrielle anlæg langs den Jyske vestkyst. Her kan nævnes høfdebyggeri for at forhindre sandvandring, diger for at forhindre oversvømmelse af det bagvedlæggende land og bunkeranlæg som en forgangen magt anvendte til værn mod fjenden.

Summen af disse anlæg er ikke større end at vi stadig kalder vestkysten langs Harboøre tange for natur.

Men lægger man virkningen af kystnære vindmøller (som også er et industriel anlæg) sammen med de allerede eksisterende industrielle anlæg, er jeg bange for at resultatet bliver så stort et tal, at det er svært at kalde den Jyske vestkyst for natur.


4 km er da' langt ude


Ja, hvis man skal svømme derud.

På land er 4 km. en stor afstand. Det moderne menneske ville tage bilen hvis man skal flytte sig 4 km. Og på land kan man dårligt se 4 km. frem.

Men på havet er 4 km. ikke langt. faktisk er det sådan at står man ved vandkanten vil den horisont man ser være 5 km. borde. En genstand, med en afstand på 4 km. fra strandkanten, vil være fuldt synlig.

Ikke nok med det. En genstand på havet vil altid virke overvældende i sin størrelse, da der ikke er andet at sammenligne med, eller andre genstande (træer) der delvis dækker for genstanden.

Afstanden er faktisk genstand for den største vildledning af borgere og politiker. Især landets politiker, der i forvejen har meget andet at tænke på, og kun meget overfladisk skal sætte sig ind i problematikken med kystnære møller, vil generelt mene at "jamen det er da' langt ude på haver". Stem for.

Heldigvis, men muligvis for sent, hører man om politiker, der har beskæftiget sig mere med sagen, som nok kan se at det der er i gang nok ikke er så heldig

Kære borgere og politiker. Denne ødelæggelse af unik Dansk natur skal vi aflevere til vores børn og børnebørn.

19 tyskere har talt: Havmøller vil ødelægge turismen


Af Anne-Mette Skaanning, skaa@dagbladetringskjern.dk Tirsdag den 26. januar 2016


Sommerhusbureauer står bag spørgeskemaer, der skal give svar på, om møllerne får betydning for turisternes ferievalg. Mens tilhængere og modstandere diskuterer om en kystnær havmøllepark mellem Hvide Sande og Søndervig vil skade turismen, så gør en stribe udlejningsbureauer nu noget for at komme tættere på et svar. Westerland, Danwest, Dancenter, Novasol/Dansommer, Sol og Strand og Esmarch Feriehusudlejning begyndte efter årsskiftet at dele spørgeskemaer ud til sine gæster. »Det er ingen hemmelighed, at vi frygter, det får store konsekvenser for de tyske turisters lyst til at holde ferie ved Vestkysten. Det er vores opfattelse, at de vælger at holde ferie her på grund af den uberørte natur. Jeg mener, vi er i gang med at score et turistselvmål af dimensioner,« siger indehaver af Westerland, Erland Nørgaard. Læs også:Læserbrev: Havvindmøller - Hvad vi ser og ikke ser Foreløbig siger den lille bunke svar, han har fået ind i løbet af januar, at turisterne stort set er enige. En enkelt svarer, at møllerne ikke får betydning for det fremtidige ferievalg, mens de øvrige 19 vender tommelen klart ned. »De kalder det »totalt afskrækkende« og »skidt« og »en dårlig idé« af lægge havvindmøller så tæt på kysten,« fortæller Erland Nørgaard til Dagbladet. Læs også:Søndervigs handlende kritiserer havmøller: Har skrevet til ministeren Når flere sommerhusbureauer nu protesterer over udsigten til 200 meter høje møller mellem fire og ti kilometer fra kysten, så handler det også om kendskab til målgruppen. »De tyske turister kommer her på grund af naturen. De bruger stranden og kysten på en helt anden måde end os, der bor her fast. Jeg har feriehusgæster, der tager bussen til Hvide Sande for at gå langs stranden til Søndervig og gerne kommer i skuldersæsonen, hvor vejret er vildt og voldsomt.

På en sommerdag er solnedgangen en attraktion, som lokker flere hundrede til stranden ved Søndervig. Den oplevelse bliver aldrig den samme med møller så tæt på,« siger Erland Nørgaard fra Westerland. Læs også:Byråd står fast: Ja tak til de kystnære havmøller Han erkender, at udlejningsbureauernes kritik er kommet lidt sent. »Vi har sovet i timen. Men det skal ikke forhindre os i at advare mod konsekvenserne af møllerne,« siger han. Bureauerne satser på at samle op mod 500 spørgeskemaer ind den kommende tid.


Kæmpe kunstig ø midt i Nordsøen: Tre lande undersøger om fremtidens havmøller kan kobles på sandø på Dogger Banke


Højere effektivitet og lavere omkostninger. TSO’er fra Holland, Tyskland og Danmark undersøger, om en kæmpe kunstig ø midt i Nordsøen kan gøre fremtidens udbygning af vindenergi bedre og billigere.


Redaktørens kommentarer.

Havdybden på Doggerbanke sammenlignet med havdybden ved den planlagte placering af Vesterhav nord, er praktisk talt den samme (Doggerbanke med 21-30m og Vesterhav nord med 17-24m. Kilde Global Offshore Wind Farms Database).

Det betyder, ifølge redaktørens simple tankegang, at det stort set må være søkablets længde der give en prismæssig forskel på placering af vindmølleparken på den nuværende position sammenlignet med Doggerbanke (eller for den sags skyld på Horns rev hvor havdybden er 12-20m).

Lige siden Det Store Nordiske Telegraf-Selskab i 1872 lagde de første telegrafkabler, har Danmark været i førergruppen mht. lægning af søkabler. Eller sagt med andre ord som især politiker forstår. Det vil skabe Danske arbejdspladser at lægge det længere søkabel.

 

Hvorfor blev der ændret placering af Vesterhav nord

Den 28. november 2012 blev regeringen enig med forligskredsen om at gennemføre udbud af 450 MW produktionsmøller i 6 udpegede områder. Vesterhav nord, som var et af områderne, blev placeret som vist herover.

Borgmesteren for Lemvig kommune sender i december 2012 høringssvar, der ser generelt positivt på udlæg af Vesterhav Nord.

Lemvig Kommune gør i september 2013 Energistyrelsen opmærksom på, at kommunen med undren har konstateret, at Vesterhav Nord er flyttet syd vest for Thyborøn uden fornyet høring.

Energistyrelsens svar var: "Flytningen af Vesterhav Nord skyldtes hensynet til indsejling til Thyborøn Havn i dårligt vejr – et hensyn, der blev rejst af særligt Søfartsstyrelsen.".

Der afholdes i december 2013 et møde med deltagelse af flere berørte kommuner, og hvor Energistyrelsen beklagede at kommunerne ikke tidligere blev gjort opmærksom på at udformning af Vesterhav nord blev ændret.


Redaktørens kommentarer.

Det er bekymrende at man, midt i høringsprocessen for Vesterhav nord, flytter området mod syd uden at offentligheden bliver inddraget i processen.


Tænk hvis...


...en kystnær havmøllepark, på størrelse med vesterhav nord ud for Harboøre, skal placeres øst for København eller Århus, så vil den have denne udstrækning.

København

Havmøllerne ved Vesterhav nord dækker horisonten over en strækning på 18 km.